Stół jesionowy

Stół konstrukcji oskrzyniowej, wykonany z drewna jesionu.