Stół jesionowy 4

Stół konstrukcji oskrzyniowej, wykonany z drewna jesionu.